Хмелівський ЗДО ”Струмочок”, с.Хмельове
Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Сторінка директора

Директор:  Бур'ян Ганна Іванівна

 

З в і т

Директора Хмелівського  закладу дошкільної освіти  «Струмочок»

Бурян Анни Іванівни

За  підсумкам роботи  2021 - 2022 навчального року

перед педагогічним колективом та громадськістю

На виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Санітарного регламенту для закладів освіти, затвердженого наказом МОЗ  України від 25.09.2020 року №2205, Наказу МОН України від 12.01.2021року №33  «Про Базовий компонент дошкільної освіти(Державний  стандарт дошкільної освіти), Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації , я, директор  закладу дошкільної освіти «Струмочок», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 37 років , маю звання «Старший вчитель» та Вищу категорію, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2021-2022 навчальний рік.

1. Інформаційна картка та організаційно-правові засади діяльності закладу .

Заклад  дошкільної освіти  «Cтрумочок» знаходиться на території села Хмельове  Смолінської селищної ради. Побудований у 1954 році.  В листопаді  2020 року, в зв’язку з утворенням  Смолінської об’єднаної територіальної громади,  був переданий до комунальної власності Смолінської селищної ради, яка здійснює фінансування та матеріально – технічне забезпечення закладу. Заклад дошкільної освіти знаходиться в типовому одноповерховому приміщенні. Режим роботи - 9 годинний, працює з 7.30 до 16.30, за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя. Загальна ділянка має розмір 0,45 га, загальна площа приміщень 464,7м. Водопостачання централізоване. Опалення  індивідуальне. Освітлення природне і штучне.

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО , Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності  закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

Проектна потужність закладу 65 дітей.

Комплектація груп дітьми в 2021-2022 навчальному році складала – 61 дитина  дошкільного віку.

Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в закладі дошкільної освіти з урахуванням батьківських запитів , за поданням батьками відповідних документів.

Працювало 3 групи, а саме:  молодша, середня та старша групи.

Групи укомплектовані згідно програмових та санітарно – гігієнічних вимог.  В ЗДО  є музична  зала,  облаштовується  методичний кабінет. Майданчики для всіх вікових груп є,  але не облаштовані всім необхідним  обладнанням ,спортивний майданчик відсутній,  є куточок лісу і саду, господарчі будівлі.

2. Кількісно – якісний склад педагогічних працівників  в ЗДО.

 Заклад  дошкільної освіти забезпечений  педагогічними  кадрами, але немає психолога, помічника вихователя на одну групу.

Трудовий колектив налічує 13 працівників.

Освітній  процес в закладі забезпечують  педагогічні та медичний працівник:

1 директор, 3 вихователя,  1керівник  музичний,

  2 помічника  вихователя, 1 сестра медична .

Освітній рівень педагогів:

Вища освіта - 1

Базова  вища- 1

Неповна вища - 2

Без спеціальної освіти - 1

За результатами атестації педагогічних працівників:

Відповідність займаній посаді,  «Спеціаліст  вищої категорії»                              14 тарифний розряд  -  1

 «Спеціаліст» 11 тарифний розряд – 2

Педагогічне звання «Старший  вчитель» - 1

Відповідність займаній посаді, 10 тарифний розряд – 1

Відповідність займаній посаді, 9 тарифний розряд – 1

За період  2021 - 2022 навчального року атестовано два педагога:

Неклегу В.В. -  підтверджено 11   кваліфікаційний розряд

Бур’ян А.І.    -  підтверджено  відповідність займаній посаді, спеціаліст Вищої категорії

В 2021-2022 н. р. педагогічні працівники постійно удосконалювали свою кваліфікацію відповідно до постанови КМУ від 21.09.2019  №800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».  Двоє вихователів за рекомендацією директора  в 2022році вступили до Уманського державного педагогічного університету ім.П.Тичини для здобуття вищої педагогічної освіти

В закладі працює 8 технічних працівників.

Працівники отримують матеріальні заохочення ( премії) при наявності економії фонду заробітної плати. Адміністрація закладу  докладає всіх зусиль для створення  відповідних умов працівникам  для  творчої, креативної та плідної роботи.

3. Аналіз  освітнього  процесу.

Освітній процес в ЗДО здійснюється  за Базовим компонентом дошкільної освіти ,Стандартом дошкільної освіти(нова редакція), затвердженого Наказом МОН України від 12.01.2021р. №33, освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», Освітньою програмою Хмелівського закладу дошкільної освіти, схваленої  рішенням педагогічної  ради Хмелівського  ЗДО №4  від 26.08.2021р. Педагогічний  колектив поглиблено працював над розв’язанням проблемного питання комплексного підходу до особистісного розвитку творчих здібностей дітей.

Колектив  закладу зосереджує увагу на пошуку оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження і зміцнення їх фізичного й психічного здоров'я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого рівня компетенцій, набуття життєвого та соціального досвіду. Організація  освітнього процесу в 2021-2022 навчальному році була спрямована на виконання  завдань, при визначенні яких були враховані їх сучасність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, запити батьків вихованців, а саме формування  рухової компетентності дітей дошкільного віку, сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників, розвиток творчої особистості дошкільника засобом художньої літератури, театралізованої діяльності.

Аналіз  рівня організації методичної роботи в ЗДО показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари-практикуми,                  ( у форматі онлайн) колективні перегляди занять сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню  рівня їх професійної компетентності .

 Протягом 2021-2022 навчального року з педагогічними працівниками були проведені педагогічні ради:

 • «Підсумки діяльності  закладу дошкільної освіти в 2020році та завдання колективу щодо підвищення якості знань вихованців в 2021 – 2022 н. р.»;
 • «Якісна освіта – основа успішного формування  життєвої компетентності дитини»;
 • «Про результативність освітньої роботи в ЗДО»
 • «Пріоритетні напрями освітньої діяльності ЗДО  у 2021 – 2022н.р.»
 • «Формування  рухової компетентності дітей дошкільного віку»,на якій розглянули питання «Формування рухової компетентності дошкільників згідно вимог БКДО», «Створення єдиного освітнього простору з метою формування основ здорового способу життя дітей».

Педагогічні працівники, які проходили атестацію в 2021-2022 навчальному році поділилися досвідом своєї роботи та провели творчі звіти: Неклега В.В.  - «Стан соціально - психологічної та емоційно - вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі»,                    Бур’ян А.І.  -  «Модернізація освітнього простору у роботі фахівця дошкільної освіти».

В закладі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для використання сучасних педагогічних технологій. Кожен педагог відкритий інноваціям, які впроваджує в освітній процес, а саме:

- Застосування  педагогічної технології лепбук,  педагогічних ідей та літературної спадщини В. Сухомлинського,інноваційні підходи до роботи з казкою в ЗДО: технологія Л.Фесюкової, методики навчання дітей розповіданню за схемами К. Крутій, навчанню дітей усвідомленого читання «Віконечко у світ грамоти» І. Товкач, дидактичного посібника «Палички Дж. Кюізенера», мнемотехнічних вправ, кругів Луллія, методики «Лялька як персона», технології «Стіни, які говорять» К. Крутій , значно підвищили якість освітніх послуг та дали змогу отримати позитивний результат для активізації пізнавального, мовленнєвого, сенсорного, фізичного розвитку дітей. Протягом  навчального року прослідковується позитивна динаміка використання  ІКТ педагогами на заняттях та в повсякденному житті, в методичній роботі, що  суттєво підвищує ефективність проведених заходів, сприяє підсиленню інтересу у дітей до процесу навчання.

Всі  педагоги мали вільний доступ до мережі Інтернет в межах закладу. Це позитивно впливає на вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, підготовку до проведення занять та інших форм роботи з дітьми та батьками.

4. Забезпечення якості освіти та його оцінювання.

Контроль за станом освітнього процесу в  закладі проводився згідно розробленого  «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО». Контроль за якістю надання освітніх послуг був системним, відповідав річним завданням закладу,  спрямований не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям.   Адміністрацією закладу  здійснювався систематичний контроль щодо виконання програмно-методичного забезпечення  освітнього процесу  під час комплексної та тематичних перевірок, оперативного, епізодичного, попереджувального та порівняльного контролю. Згідно річного плану роботи була проведена комплексна перевірка освітньої діяльності:  “Система організації освітнього процесу у групі старшого дошкільного віку” . Проведені   тематичні перевірки з питань «Підготовка предметно-ігрового обладнання до нового навчального року», «Стан роботи з формування основ національної свідомості дітей середнього дошкільного віку”(вихователь Кобець Т.О.). “Стан ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку»(вихователь Неклега В.В.,) «Стан роботи з  сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників».

Директор, Бурян А.І. сестра медична Кучеренко А.А. провели    медико-педагогічний контроль  за фізичним навантаженням під час проведення  занять здоров’я та  фізичного розвитку. Підсумковий  контроль  здійснювався відповідно до плану. Згідно  визначених критеріїв щодо предметно-просторового розвивального середовища в групових осередках, приміщеннях, та на території заклад забезпечений на 57%.

Рівень досягнень дітей дошкільного віку за І півріччя за освітніми напрямками БКДО та вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» середній. За ІІ півріччя оцінювання не проводилося.

В рамках оперативного контролю проводилась перевірка організації освітньої діяльності(згідно циклограми контролю за якістю та результативністю освітньої роботи на рік); організація роботи з безпеки життєдіяльності у всіх вікових групах; перевірка стану приміщень, ігрових  кімнат та майданчиків; стан перспективного та календарного планування; стан проведення освітньої діяльності; перевірка рівня засвоєння дітьми культурно-гігієнічних навичок; перевірка ведення та умови зберігання ділової документації педагогічних працівників.

Якість освіти значною мірою залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. На жаль спільна робота ЗДО з початковою ланкою Хмелівського ліцею  згідно  плану освітньої роботи виконана частково через  карантинні обмеження, дистанційне навчання та введення воєнного стану.  Позитивним є те, що випускники Хмелівського закладу дошкільної освіти  мають відповідно до своїх вікових і індивідуальних здібностей знання, уміння і навички,  сформовані на достатньому рівні, про що свідчить рівень навчання в початкових класах.

5. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

У нашому закладі виховуються 16 дітей з багатодітних родин,7 діток з малозабезпечених родин, 18 дітей , батьки яких є учасниками АТО,  воїнами ЗСУ, 1 дитина з внутрішньо переміщеної родини.

Адміністрацією ЗДО розроблені певні заходи, а саме:

- надається методична і консультативна допомога сім'ям,частково матеріальна допомога малозабезпеченим родинам, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини;

- створено соціальний паспорт родин пільгових категорій, як по вікових  групах так і в ЗДО.

6.Організація харчування. 

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Забезпечення продуктами харчування закладу здійснюється  підприємцями, які виграли тендера на постачання це : ФОП Гребенюк.  Асортимент продуктів широкий: хліб, м’ясо в асортименті, молоко та молочні продукти, крупи та бобові, чай, соки, оброблені та свіжі фрукти та овочі, риба, яйця. Якість продуктів підтверджується сертифікатами, кількість відповідає накладним.  Харчоблок закладу забезпечений технологічним та холодильним обладнанням, але застарілим. Вийшла з ладу пральна машина та електрична м’ясорубка. Саме приміщення кухні знаходиться в аварійному стані. Заявки на фінансування регулярно надаються до власника – управління освіти. На даний момент фінансування основних засобів обмежено через карантин на  Covid - 19 та воєнний стан в Україні.

Керує роботою з організації харчування директор А.І.Бур’ян, сестра медична Кучеренко А.А. та завгосп Маліновська В.Б. 

Харчоблок забезпечений кадрами повністю. Кількість працюючих на харчоблоці 3 особи.  Кухар має  відповідну освіту  та кваліфікацію не нижче 4 розряду. Всі працівники вчасно проходять медичні огляди. В закладі дошкільної освіти “Струмочок” організоване триразове харчування (сніданок, обід, підвечірок). З осені здійснена заготівля овочів , фруктів, круп, олії та інших продуктів завдяки  благодійній  допомозі батьків вихованців.

На підставі рішень сесій Смолінської селищної ради та наказу начальника відділу освіти надається харчування дітям пільгових категорій. Серед них є діти –   з багатодітних сімей, діти учасників АТО, з малозабезпечених сімей, діти воїнів ЗСУ тощо.

За минулий рік відсутні приписи санітарно – епідеміологічної служби та державної харчової інспекції. Порушень в роботі харчоблоку не було виявлено.  Питання організації харчування підлягають адміністративному та медичному контролю, результати обговорюються на виробничих нарадах,  нарадах при директору та педагогічних радах.

7. Медичне обслуговування дітей

В закладі створено необхідні  умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно - оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. З метою пропагування здорового способу життя в дошкільному закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота. На постійному контролі у адміністрації ЗДО знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог, режиму дня тощо .

8. Управлінська діяльність директора ЗДО

Директор ЗДО підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти,культури , молоді та спорту Смолінської селищної ради. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором. Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань,як контроль стосовно питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі,  має комплексний характер, проводиться вчасно. Результати перевірок виконання вимог з питань охорони праці, протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності розглядаються на виробничих нарадах, педрадах, батьківських зборах.

Більш детально робота регламентується наказом по закладу, який є обов’язковим. Щомісячно комісія у складі директора, завгоспа, вихователів, сестри медичної  здійснює рейд у всіх приміщеннях та на території закладу на предмет безпечності. Оперативно вирішуються всі нагальні питання. Результати рейду фіксуються у журналах оперативного контролю.

В березні 2022 року, в зв'язку із введенням воєнного стану, були розроблені додаткові інструкції щодо роботи під час воєнного стану та правила поведінки під час повітряної тривоги. Через воєнний стан не було можливим виконати частину запланованої роботи.  З усіма вихованцями  проводяться тренування, під час яких відпрацьовуються дії з евакуації та правила поведінки в укритті.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт ЗДО,  групи батьків у вайбер та сторінка у фейсбук.

9. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ЗДО

У 2021-2022 навчальному році всі кошти направлені на створення належних умов перебування дітей у ЗДО, дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, забезпечення оснащення освітньо-виховного процесу. З січня 2021року було зроблено великий об’єм робіт для покращення умов роботи закладу, створено відповідні умови на робочих місцях  для працівників: 1.Відремонтовано дах ЗДО та стелю в групі “Сонечко”, яка знаходилась в аварійному стані;

 • Зроблено капітальний ремонт третього виходу, який до цього був завалений сміттям та зламаними меблями,встановлено мийну кімнату для третьої групи;
 • Було відремонтовано поріг для третього виходу, який був практично зруйнований;
 • Силами батьків та працівників закладу на території було прибрано аварійну споруду для зберігання вугілля та дров, після цього  вивезено два прицепа сміття з території;
 • На ігровому майданчику було встановлено нову пісочницю, придбану за кошти фермера О.І.Шелюженка;
 • На поріг першої групи було встановлено парканчик, так як висота порогу  1,5 м, що було небезпечним для дітей під час прогулянки;
 • Силами працівників закладу було   розчищено майданчик від сухостоїв, які являли собою небезпеку для життя і здоров’я дітей та працівників ;
 •  Також було прибрано стару аварійну огорожу, розчищено територію для встановлення нового паркану на  території майданчиків;
 • Прокладено  нову алею  до дитячого садочку завдяки спонсорській допомозі підприємства “Копілка”;
 • Вся територія ігрового майданчика була огороджена новим євро парканом згідно вимог Санітарного регламенту, завдяки спонсорській допомозі фермера В.В.Тасенка та коштам відділу освіти;
 • Було висаджено 12 сосен на місці випиляних сухостоїв;
 • Стежку до закладу,  було укріплено щебенем та відсівом, так як в дощову погоду вона була залита калюжами та болотом;
 • Вихід на горище ЗДО капітально відремонтовано, відповідно до припису пожежної служби;
 • Зроблено капітальний ремонт підлоги  в котельні ;
 • Підвальне приміщення  було вичищено і відремонтовано та обладнано під найпростіше укриття згідно вимог воєнного часу;
 • В музичній залі було зроблено ремонт та оформлено  куток з символами України  відповідно до вимог програми з патріотичного виховання “Україна - моя Батьківщина”;
 • В приміщенні закладу було прибрано і відремонтовано складську  кімнату та облаштовано методичний кабінет, який наповнюється методичним матеріалом;
 • Силами батьків вихованців було зроблено заземлення до бойлерів та встановлено гойдалку на ігровому майданчику старшої групи;
 •  До нового навчального року було відремонтовано та пофарбовано  фасад ЗДО, встановлено адресну таблицю  та  трафарет з назвою закладу;
 • На стіні ЗДО встановлено кріплення і прапор України.

10. Організація роботи з сім’ями вихованців

Змінилися підходи до організації форм роботи з батьками. Батьки  стали  рівноправними партнерами, стосунки з якими базуються на підтримці, взаєморозумінні, співробітництві.

 В  зв’язку з пандемією, введенням воєнного стану в державі, колективні форми взаємодії з родинами вихованців проводились з дотриманням карантинних вимог, вимог  Кіровоградської ОВА . Вихователі всіх груп застосовували сучасні форми інтерактивної взаємодії під час співпраці з батьками.

Спільно з батьками вихователі створили групи в соціальній мережі, де висвітлюють перебіг подій у групах, розміщують для батьків фото-звіти, міні-консультації, обговорюють нагальні потреби.

З  метою вивчення інтересів батьків, їх ставлення до педагогічних проблем, визначення соціального запиту, тощо, вихователі проводили анкетування батьків. Результатом тісної співпраці з батьками стали екологічна акція “Посади деревце”(висадили 12 сосен), «Город на вікні»(посадили зелень), «Висаджування весняних квітів»(спільна робота на клумбах).

 На допомогу батькам,  діти яких не відвідують дитячий садок, в методичному кабінеті закладу буде створено інформаційний  бюлетень та консультації в соціальних мережах про необхідність забезпечення дітей дошкільною освітою. Ми вдячні всім батькам, місцевим фермерам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ЗДО , придбанні іграшок, дидактичних матеріалів, створюють затишок та комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дітям .

Логін: *

Пароль: *